Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

x

24/06 - 20/07/2013

Galeria
 • FORUM
  Człowiek. Granice

  FORUM jest istotną częścią tematycznego nurtu Malta Festival Poznań – Idiomów, które narodziły się z potrzeby znalezienia w przestrzeni Malty sfery poszukiwań pozwalającej na opis gwałtownych przemian otaczającego nas świata. Dwudniowe FORUM rozważa główne zagadnienia festiwalu, budując intelektualny kontekst dla prezentowanych projektów artystycznych. Adresujemy je do osób pragnących zderzyć festiwalowe wrażenia i emocje z kwestiami istotnymi dla najnowszej humanistyki.

  W tym roku FORUM, zatytułowane Człowiek. Granice, jest poświęcone dialogowi między nauką i sztuką. Ma za zadanie zachęcać widzów do namysłu nad kierunkiem zmian zachodzących we współczesnym świecie, związanych z problematyką poruszaną przez Idiom – z człowiekiem-maszyną. Jego specyfika polega na spotkaniu przedstawicieli różnych środowisk, tworzeniu pola do dyskusji praktyków i teoretyków – z różnych pokoleń i o różnych doświadczeniach. Biorą w nim udział fizycy, inżynierowie, biotechnolodzy, socjologowie, filozofowie, pisarze, artyści. FORUM nie jest specjalistyczną konferencją, jego otwarta formuła umożliwia publiczności aktywne uczestnictwo i włączenie się w rozmowę. Podejmując tematy nierzadko trudne, kontrowersyjne, dzielące społeczeństwo (takie jak: eugenika, ingerencja nauki w ludzkie ciało oraz jej wpływ na nasze życie codzienne, prawo i kulturę) zachęca do zadawania pytań, wymiany poglądów, dzielenia się własnymi opiniami i obawami. Tym samym FORUM staje się swoistym laboratorium, w którym w kameralny, przystępny sposób można przyjrzeć się zjawiskom charakteryzującym ducha współczesnego świata.

  FORUM wieńczy publikacja podsumowująca festiwalowy Idiom – zbiór tekstów stanowiących komentarz do linii programowej festiwalu, posiadających zarówno wartość merytoryczną, stymulującą dyskusję na poruszane podczas festiwalu tematy, jak i wartość wynikającą z dokumentacji przebiegu wydarzeń. Do tej pory ukazały się: Polityka wyobraźni – scena flamandzka (Idiom: Flamandowie), Wykluczeni: między estetyką a etyką (Idiom: Wykluczeni). Na tegorocznej edycji festiwalu premierę będzie miała książka Maxa Cegielskiego poświęcona relacjom między Polską a Azją (Idiom: Akcje Azjatyckie / Asian Investments).

  FORUM odbywa się w ramach europejskiej sieci House on Fire, przy wsparciu the Culture Programme of the European Union.
   

 • 28.06
  Prowadzenie: Dorota Semenowicz
  10.30 Otwarcie FORUM
  Wykład otwierający - Zygmunt Bauman
  11.15-13.15
  Spotkanie z Romeem Castelluccim - kuratorem Idiomu: oh man, oh machine / człowiek-maszyna
  W teatrze włoskiego artysty rzeźby, maszyny, mechaniczne konstrukcje często występują na równi z aktorami i zwierzętami; technologia spotyka się z biologią, organiczne z nieorganicznym, refleksja metateatralna z filozofią i nauką. To zderzenie porządków jest ściśle związane z fundamentalnym pytaniem o miejsce człowieka w świecie. Teatr Romea Castellucciego jest bowiem konsekwentnie realizowanym, całościowym projektem nie tylko estetycznym, ale też etycznym. Spotkanie będzie również dla widzów okazją do zadania kuratorowi pytań dotyczących projektów prezentowanych w ramach Idiomu.

  Rozmowie będzie towarzyszyć pokaz fragmentów spektakli reżysera z lat 90. (Hamlet, 1992; Oresteja, 1995).

  15.00-17.00
  Rozmowa wokół twórczości Romea Castellucciego
  Uczestnicy: Joe Kelleher, Nicholas Ridout, Piersandra di Matteo

  W ramach FORUM FILM, w dniach 25-27 czerwca 2013 roku zostaną pokazane nagrania najważniejszych spektakli reżysera:
  – Juliusz Cezar Williama Shakespeare’a (1997)
  – Tragedia Endogonidia (2002–2004)
  – Inferno, Purgatorio, Paradiso (2008) – tryptyk Boska komedia na podstawie poematu Dantego Alighieriego

  Zygmunt Bauman
  Urodził się 19 listopada 1925 roku w Poznaniu. Jest jednym z najbardziej cenionych i znanych na świecie socjologów i filozofów; emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Leeds (Wielka Brytania) i Uniwersytetu Warszawskiego; autorem ponad czterdziestu książek polskich i angielskich, tłumaczonych na kilkanaście języków. Jego nazwisko jest wymieniane wśród najważniejszych twórców koncepcji „ponowoczesności”. Za pracę Nowoczesność i zagłada (1989) otrzymał Europejską Nagrodę Amalfi w dziedzinie socjologii i nauk społecznych, a w 1998 roku Nagrodę im. Theodora W. Adorno przyznawaną we Frankfurcie nad Menem. W listopadzie 2010 roku, w dniu swoich 85. urodzin Zygmunt Bauman został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. W 2010 roku ukazała się jego książka Kultura w płynnej nowoczesności (wyd. ang.: Culture in a Liquid Modern World).

  Romeo Castellucci
  Reżyser, artysta sztuk wizualnych, kurator Idiomu: oh man, oh machine / człowiek-maszyna. Ukończył malarstwo i scenografię na bolońskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1981 roku powołał grupę Socìetas Raffaello Sanzio, w ramach której tworzy do dziś, łącząc sztuki wizualne, teatr i performans. W 2005 roku został kuratorem pro-gramu teatralnego Biennale w Wenecji, w 2008 roku – artystą stowarzyszonym, czyli współ¬tworzącym program festiwalu w Awinionie. Jego przedstawienia można oglądać w najważniejszych teatrach i na festiwalach na całym świecie.

  Piersandra Di Matteo
  Teoretyczka sztuk performatywnych i niezależna kuratorka, od 2008 roku współpracująca jako dramaturg z Romeo Castelluccim. Jako pracownik naukowy Katedry Sztuk oraz Mediów Wizualnych i Performatywnych na Uniwersytecie w Bolonii, ma szerokie zainteresowania badawcze: od teatru współczesnego po eksperymentalne formuły performatywne, od lingwistyki po współczesną filozofię kontynentalną, koncentrując się obecnie na lingwistyce, etyce i polityce głosu. Współpracowała z wieloma artystami europejskimi jako konsultantka teoretyczna i redaktorka projektów z zakresu pisania performatywnego. Wiele prac i esejów autorstwa Piersandry Di Matteo opublikowano w zagranicznych czasopismach, pracach i projektach multimedialnych.

  Joe Kelleher
  Profesor Teatru i Widowisk oraz Kierownik Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu Roehampton w Londynie. Wraz z Claudią i Romeem Castellucci, Chiarą Giudi i Nicholasem Ridout jest współautorem The Theatre of Societas Raffaello Sanzio [Teatr Societas Raffaello Sanzio] (2007), wraz z Ridout współ-edytorem Theatres in Contemporary Europe [Teatry we współczesnej Europie] (2006) oraz autorem Theatre & Politics [Teatr i Polityka] (2009). Jego artykuły publikowane były w czasopismach, takich jak Performance Research, Maska, Frakcija i Theatre (Yale). Eseje jego autorstwa zamieszczano w antologiach, a ostatnio w Intimacy Across Visceral and Digital Performance [Intymność w spektaklach ekspresywnych i cyfrowych] (2012). Tworzył spektakle z Eirini Kartsaki, m.in. ostatnio How to Catch a Dog in a Bucket [Jak załapać psa do wiadra] (2012).


  Nicholas Ridout
  Profesor Teatru i Widowisk na Uniwersytecie Queen Mary w Londynie. Jest autorem Stage Fright, Animals and Other Theatrical Problems [Trema, zwierzęta i inne problemy teatralne] (2006), współ-edytorem (wraz z Joe Kelleherem) Contemporary Theatres in Europe [Współczesne teatry w Europie] (2006) oraz współautorem, wraz z Claudią Castellucci, Romeem Castelluccim, Chiarą Guidi i Joe Kelleherem The Theatre of Societas Raffaello Sanzio [Teatr Societas Raffaello Sanzio] (2007). Jego nowa książka zatytułowana Passionate Amateurs: Theatre, Communism and Love [Namiętni Amatorzy: Teatr, Komunizm i Miłość] zostanie wydana jeszcze w tym roku.

  Dorota Semenowicz
  Doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki To nie jest obraz, poświęconej twórczości Romea Castellucciego i Societas Raffaello Sanzio. Pracuje w dziale literackim Teatru Narodowego i w dziale programowym Malta Festival Poznań. Tłumaczka z języka francuskiego, redaktorka książek (Corpus Jan Fabre, 2010; Christoph Schlingensief: sztuka bez granic, 2011; Polityka wyobraźni – sztuka flamandzka, 2011) i autorka artykułów na temat teatru.


  29.06
  Prowadzenie: Edwin Bendyk

  11.00-12.30
  Pierwsza dyskusja zostanie poświęcona relacji miedzy literaturą, sztuką i nauką.
  Jaki wpływ ma literatura na odkrycia naukowe? Jak wizje pisarzy determinują zbioro¬wą wyobraźnię? W jakim stopniu nowoczesne teorie naukowe inspirują artystów teatru i jak mogą być przez nich przetwarzane i przenoszo¬ne na grunt sceny?
  Tematem rozmowy będzie technologia, która pozwala człowiekowi przejmować kolejne obszary doświadczenia.

  Uczestnicy: Agnieszka Jelewska (teatrolog), Jacek Dukaj (pisarz), Stanisław Bajtlik (astrofizyk)

  12.45-14.15
  Druga dyskusja będzie poświęcona temu, co ludzkie i nie-ludzkie w człowieku.
  Jak zmieniają się możliwości ciała i umysłu człowieka w świecie, gdzie elektro¬niczne protezy służące odbudowie okaleczone¬go ciała zaczynają być doskonalsze od oryginałów? Jak technologia wpływa na redefinicję śmierci w rzeczywistości, która pozwala na podtrzymywanie ludzkiego życia i kontrolowanie aktywności ludzkiego mózgu? Gdzie są granice postępu naukowego i technologicznego, jak zmienia się definicja samego człowieka?
  Przedmiotem refleksji będą przesuwające się granice podmioto¬wości. Zastanowimy się, czy człowiek-maszyna to cyborg czy człowiek skazany na przeżycie?

  Uczestnicy: Katarzyna Bojarska (kulturoznawczyni), Jarosław Sławek (neurolog), Paweł Łuków (etyk, filozof)

  15.30-17.00
  Trzecia dyskusja poświęcona będzie społecznym i politycznym konsekwencjom ulepszania człowieka.
  Czy człowiek-maszyna jest rodzajem ucieleśnionej utopii? Czy utopia jest dziś możliwa tylko z perspektywy medycyny? Jak ulepszanie człowieka może wpłynąć na podział władzy i kształt przyszłej wspólnoty ludz¬kiej?
  Medycyna zdaje się pełnić rolę niewidzialnego mechanizmu, który rządzi naszym życiem. Tematem spotkania będą społeczne i polityczne aspekty przemian, do których prowadzi postęp technologiczny we współczesnym świecie. Zastanowimy się, czy człowiek-maszyna to utopia czy koniec człowieczeństwa.

  Uczestnicy: Jan Sowa (filozof), Szymon Wróbel (psycholog, filozof)

  Stanisław Bajtlik
  Astrofizyk w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie. Pracował w Princeton University, University of Colorado, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati w Trieście, Institute d’Astrophysique w Paryżu i wielu innych miejscach. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny kosmologii. Od wielu lat zaangażowany w popularyzowanie nauki, publikuje w prasie (m.in. w „Świecie Nauki”, „Wiedzy i Życiu”, „Polityce”, „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”), współpracuje z radiem i telewizją (współprowadzi telewizyjny program popularnonaukowy Symulator faktu). Członek Rady Naukowej Warszawskiego Festiwalu Nauki. Laureat Nagrody Ministra Nauki i Prezesa PAP za popularyzację nauki w 2007 roku oraz, w 2008 roku, Nagrody i Medalu im. Krzysztofa Ernsta, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, za popularyzację fizyki.

  Jacek Dukaj
  Jeden z najciekawszych współczesnych prozaików polskich. Premiery jego książek to każdorazowo wydarzenia literackie. Autor Xavrasa Wyżryna, Czarnych oceanów, Extensy, Córki łupieżcy, Innych pieśni, Perfekcyjnej niedoskonałości, Lodu oraz licznych opowiadań – w tym zekranizowanej przez Tomasza Bagińskiego Katedry – zgromadzonych m.in. w tomach W kraju niewiernych oraz Król Bólu. Pomysłodawca antologii pt. PL+50. Historie przyszłości. Wielokrotny laureat nagrody im. Janusza A. Zajdla (również za Lód), nominowany do Paszportu „Polityki” (trzykrotnie), a także do Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody Mediów Publicznych Cogito i Angelusa. Laureat Nagrody Kościelskich i Europejskiej Nagrody Literackiej 2009.

  Agnieszka Jelewska
  Dyrektor programowy HAT Center – Centrum Badawczego Humanities/Art/Technology, które powstało w 2011 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z inicjatywy Agnieszki Jelewskiej i Michała Krawczaka; adiunkt Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk UAM. Zajmuje się przede wszystkim splotem relacji pomiędzy nauką, kulturą i technologią. Autorka książek: Craig. Mit sztuki teatru (2007), Sensorium. Eseje o sztuce i technologii (2012), Toponoia. Na styku sztuki i (post)humanistyki (2013). Kuratorka programu Nowych Sytuacji na Malta Festival Poznań 2013.

  Katarzyna Bojarska
  Adiunkt Instytutu Badań Literackich PAN. Zajmuje się relacjami pomiędzy sztuką, literaturą, historią i psychoanalizą. Tłumaczka m.in. książki Dominicka LaCapry Historia w okresie przejściowym. Doświadczanie, tożsamość, teoria krytyczna (2009). Autorka książki Wydarzenia po Wydarzeniu: Białoszewski – Richter – Spiegelman (2013). Stypendystka Fundacji Fulbrighta na Cornell University w Ithace, a także Fundacji Nauki Polskiej, programu „Młoda Polska” oraz tygodnika „Polityka”. W latach 2012–2014 kieruje grantem ze środków Narodowego Programu na Rzecz Rozwoju Humanistyki „Świat jako archiwum – krytyczne modele historyczności” oraz grantem „Wydarzenia po Zagładzie” przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki w IBL PAN.

  Paweł Łuków
  Filozof, etyk i bioetyk; profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym; redaktor naczelny rocznika „Etyka”. Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Komitetu Etyki w Nauce PAN. Stypendysta Fundacji Fulbrighta oraz Fundacji Rockefellera i A. W. Mellona; profesor wizytujący w University of Notre Dame (2003). Autor artykułów poświęconych etyce Kantowskiej, filozofii medycyny i etyce życia publicznego oraz książek: Wolność i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kanta (1997), Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta (2005) oraz Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia (2012).


  Jarosław Sławek
  Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Ordynator Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha w Gdańsku. W latach 2007–2009 przewodniczący Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz członek Zarządu Głównego PTN w latach 2006–2011. Członek Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego oraz międzynarodowego Movement Disorders Society. Zajmuje się chorobami neurozwyrodnieniowymi, w szczególności chorobą Parkinsona w aspektach ruchowych oraz pozaruchowych. Jest autorem ponad 100 arytkułów w polskich i zagranicznych pismach medycznych. Od 2009 roku jest polskim mentorem europejskiej sieci badawczej poświęconej chorobie Huntingtona (European Huntington’s Disease Network).

  Jan Sowa
  Doktor socjologii w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współtwórca Fundacji Korporacja Ha!art i redaktor serii wydawniczych: „Linia Radykalna” oraz „Teoria i Praktyka” (wspólnie z Przemysławem Plucińskim). Współzałożyciel Spółdzielni Goldex Poldex. Pracował jako dziennikarz w Polskim Radiu i jako kurator w galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Od roku 2009 aktywnie związany z Wolnym Uniwersytetem Warszawy. Autor i redaktor kilku książek z zakresu socjologii, psychologii i krytyki społecznej, a także wielu artykułów. Wydał zbiór esejów Sezon w tatrze lalek (2003) i monografie Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna (2007) oraz Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą (2011).

  Szymon Wróbel
  Profesor filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW. Jego główne dziedziny zainteresowań naukowych to: teoria władzy, teoria literatury, współczesne językoznawstwo oraz zastosowania idei psychoanalitycznych w teoriach politycznych. Opublikował siedem książek: Ćwiczenia z przyjaźni (2012), Umysł, gramatyka, ewolucja. Wykłady z filozofii umysłu (2010), Szkoła jako fikcja i inne eseje z filozofii edukacji (z Radosławem Nawrockim, 2010), Granice polityczności (z Pawłem Dyblem, 2008), Władza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznej (2002), Galaktyki, biblioteki, popioły (2001), Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego? (1997, wznowienie: 2012). Ostatnia jego książka to: The Practices of dislocation (2013).

  Edwin Bendyk
  Dziennikarz, publicysta i pisarz, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas. Członek zespołu pisma „Polityka”, zajmuje się tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym. Prowadzi blog „Antymatrix”. Jego ostatnia książka to Bunt Sieci (2012), poświęcona jest protestom anty-ACTA.